Ochrana před bleskem a přepětím. Hromosvody, svodiče přepětí dle normy ČSN EN 62305

ANALÝZA RIZIK

K základním předpokladům úspěšné instalace přepěťových ochran patří důkladná prohlídka objektu, zjištění skutečného stavu hromosvodní soustavy, pospojení a uzemnění. Poté je možno zařadit objekt do ochranné třídy, která určí další důležité kroky pro úspěšnou instalaci ochranného systému.

KONCEPČNÍ PROJEKT

Velmi důležité je zpracovat koncepční projekt ochranného systému. Daný objekt rozdělíme na jednotlivé zóny bleskové ochrany a podle ochranné třídy navrhneme odpovídající svodiče přepětí na rozhraní zón bleskové ochrany. Při tomto projektu postupujeme podle zásad stanovených v normě ČSN EN 62305.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Abychom dosáhli co nejefektivnějšího způsobu instalace, vytvoříme návrh řešení aplikace přepěťových ochran. V tomto návrhu je formou tabulek popsáno umístění ochranných modulů a zároveň cenové relace. V praxi lze vypracovat vždy dvě až tři varianty řešení lišící se použitím ochran od různých výrobců. Ke každé variantě připojíme komentář hovořící o účinnosti systému. Návrh slouží jako základní podklad pro instalaci ochran.

INSTALACE SYSTÉMU

Lajdácký přístup k montáži ochran není u firmy LUMA Plus s.r.o. možný. Pro instalaci ochran jsme vybaveni kvalitními podklady - návrh řešení a koncepční projekt, všechny ochranně moduly jsou instalovány podle předpisů daných jednotlivými výrobci ochranných modulů. Samotná práce je prováděna v nejvyšší možné kvalitě a k plné spokojenosti našeho zákazníka.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

I tento bod naší činnosti je velmi důležitý. Po ukončení instalace ochran provedeme v přítomnosti našeho zákazníka funkční zkoušky. To znamená kontrolu systému - zejména u ochrany sdělovacích vedení nesmí ochranné moduly nijak omezovat signál, u ochrany napájecího systému nesmí dojít k vybavení např. proudových chráničů, jištění apod. Vše je podloženo předávacím protokolem, certifikáty, revizní kontrolou a prohlášeními o shodě.

ZÁRUKY A SERVIS

Typicky poskytujeme na ochranné moduly záruku 24 měsíců. Je-li ovšem montáž provedena bez jakýchkoliv omezení, poskytujeme záruční lhůtu i na chráněná zařízení. S touto výsadou se nesetkáte u žádné jiné firmy. Po dobu záruční lhůty poskytujeme na ochranný systém bezplatný servis. Případné závady a poruchy odstraníme v nejkratším možném termínu.