Ochrana před bleskem a přepětím. Hromosvody, svodiče přepětí dle normy ČSN EN 62305

Vypočetní program pro systémy ochrany před bleskem

Software, který je určen nejen pro návrh, ale také pro kontrolu řízeného rizika dle ČSN EN 62305-2, výpočet dostatečné vzdálenosti s, ochranných prostorů jímací soustavy a kontrolu zemnící soustavy.

Výhody:

 • v rámci jednodenního školení jsou vysvětleny všechny koeficienty pro výpočet řízeného rizika, bez jejichž pochopení se může dosáhnout chybných výsledků;
 • propočet ekonomické návratnosti investic do ochrany před bleskem;
 • v současné době 4 jazykové mutace (česky, anglicky, německy, italsky);
 • export do textových formátů a Excelu ve všech jazykových mutacích;
 • DEHNsupport je nezávislý na produktech firmy DEHN + SÖHNE.

Popis modulů:

 • stavba (volba rozměrů stavby);
 • zóny ochrany před bleskem (definice vnějších a vnitřních zón);
 • inženýrské sítě (volba typu sítě a vlastnosti vnitřních systémů);
 • opatření (volba činitelů a stínění);
 • ztráta (definice ztrát lidských životů, veřejných služeb, kulturního dědictví a ekonomických hodnot);
 • ocenění (hodnoty zpracovány do tabulek a grafů);
 • ocenění ekonom. nákladů ochrany před bleskem (porovnání ceny stavby včetně jejího vnitřního vybavení, úrokových staveb a odpisů s investicí do ochrany);
 • dostatečné vzdálenosti s (výpočet pro dané místo přiblížení a automaticky jsou doplněny další hodnoty do tabulky; příklad pro samostatný jímač, hřebenové vedení a mřížovou soustavu, vysoké objekty);
 • jímací soustavy (jeden jímač versus klimatizační jednotka, valící se koule pro dva jímače, čtyři jímače versus solární články na sedlové střeše);
 • kontrola zemničů (uspořádání typu A a B dle třídy LPS, rezistivity půdy a rozměrů stavby).

Naše firma provádí školení pro tento typ produktu. školení může probíhat přímo v našem školicím středisku, můžeme ovšem vyjet i za našimi zákazníky.

Demoverze ke stažení

CD software