Ochrana před bleskem a přepětím. Hromosvody, svodiče přepětí dle normy ČSN EN 62305

Články vydané v časopisech

2017

DEHN shield

DEHN clip

Oprava nebo rekonstrukce hromosvodu?

Kamera JKU

E11 Shrnutí­ ESE

Vyokonapěťové vodiče HVI

Ochrana před bleskem v prostředích s nebezpečím výbuchu

Vytvoření Faradayovy klece pomocí komponent firmy DEHN

Ochrana bytových domů s neizolovanou jímací soustavou

Bezpečnost v elektrotechnice 4

2016

DEHNbloc

DEHNvario

Ochrana kamerových systémů před bleskem a přepětím

Nové komponenty DEHNcon H a systém HVI®light pro hladinu ochrany před bleskem LPL II

Systém ochrany před bleskem pro třídu LPS I (200 kA)

Ochrana bytových domů s neizolovanou jímací soustavou (Faradayova klec)

Ochrana bytových domů s neizolovanou jímací soustavou (Faradayova klec)

2015

Jak ochránit byt ve špatně ochráněném bytovém domě?

Systém ochrany před bleskem pro třídu LPS I (200 kA)

Multifunkční ochrana včetně pojistek

Izolovaný hromosvod v praxi

Ochrana světelných zdrojů LED před přepětím

Mimořádné události způsobené údery blesků do staveb nebo technologických zařízení v roce 2014

2013


Časopis ELEKTRO - speciál

Články:

 • Aktivní hromosvody versus franklinovská klasika
 • Aktivní hromosvody a vyjádření TIČR k problematice hromosvodů
 • Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 • Pohledem projektanta - aktivní jímače ano, či ne?
 • Je ochranný priestor aktívnych zachytávačov (ESE) určený podl'a NF C 17-102 skutočne taký rozsiahly?
 • Proč není tzv. aktivní hromosvod řešením ochrany před bleskem
 • Výpočet rizika podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a jímače ESE
 • Výzkumy na jímačích ESE
 • Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích
 • Novostavba hotelu chráněná aktivním jímačem ESE v plamenech
 • Smrt na stadionu
 • Posouzení alternativních jímačů ESE podle platné legislativy ČR a platných norem ČSN