Ochrana před bleskem a přepětím. Hromosvody, svodiče přepětí dle normy ČSN EN 62305ŠKOLICÍ CENTRUM HROMOSVODÁŘŮ A ELEKTROTECHNIKŮ

CÍL ŠKOLENÍ

Nově otevřené centrum praktického vzdělávání hromosvodářů, projektantů a revizních techniků. Školicí centrum jsme vybudovali na základě značné poptávky po nových informacích spojených s normou ČSN EN 62305. Cílem školení není jen teoretická příprava, ale především praktické ukázky a postupy práce jednak s klasickou hromosvodařinou a jednak se speciálními hromosvody DEHNiso - Combi.

TYPY ŠKOLENÍ

HROMOSVODÁŘI

Toto školení je zaměřeno zejména na část 3 normy ČSN EN 62305. Technologické postupy a práce s hromosvodním materiálem DEHN. Na konci školení absolvují hromosvodáři praktický test na cvičné střeše. Součástí školení je i základní seznámení s teorií uvedenou v části 1 a 2 této normy.

PROJEKTANTI

Toto školení je zaměřeno zejména na teorii uvedenou v části 1 a 2 normy, ale s poukazem na praktické zkušenos ti s výpočtem přípustného rizika a projektování ochrany před bleskem. Druhá část školení seznamuje se správným projektováním hromosvodů z materiálů DEHN + SÄHNE.

REVIZNÍ TECHNICI

Základem školení je teorie uvedená ve všech částech normy ČSN EN 62305. Revizáci budou po absolvování školení schopni bez problémů provést kontrolu celého ochranného systému a poukázat na všechny chyby v projektech případně vyrobené při montáži.

ELEKTROTECHNICI

Účelem školení elektrotechniků je vysvětlit vzájemnou svázanost vnější a vnitřní ochrany před bleskem. Připraveny jsou praktické montážní panely, kde je možno navrhnout a zapojit správné svodiče přepětí pro rodinné domky, průmyslové objekty a např. fotovoltaické elektrárny.

Software

Účelem školení je poskytnout projektantům informace o použití aplikace, kterou mohou využít při návrhu hromosvodního systému.

Termíny školení

Momentálně nejsou žádné termíny vyhlášeny...